Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Поверителност

Защитата на Вашата лична сфера при използване на нашата уеб – страница е важна грижа за нас. Затова тук ще Ви информираме относно нашата практика за защита на личните данни.

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване в Касил ООД /kasil.bg/, като обработваме Вашите поръчки и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги и Ви изпращаме известия за статуса на доставка или при възникване на проблеми с доставката на Вашите артикули. 

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.

Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. 

Искаме да Ви предложим различни алтернативи за плащане и ще извършим анализ, включително на историята на Вашите плащания и кредитни чекове, за да разберете какви алтернативи за плащане имате. 

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни

  • информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
  • информация и история на плащанията  
  • информация за поръчките 

Ако имате профил в Касил ООД/ kasil.bg/, ще обработваме и Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например:

  • номер на профил 
  • история на пазаруването 

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.
Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на Касил ООД/ kasil.bg/, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.

Анонимни данни

Можете да посещавате нашия сайт, без да ни съобщавате кой сте. Чрез посещаването на сайта може да се запише информация относно влизането в нея /например Вашия IP – адрес, дата, час, разглеждани страници/. Тези данни не принадлежат към данните, отнесени към личността, а са анонимни. Оценяват се само за целите на статистиката. Не се препращат на трети лица за комерсиални или некомерсиални цели.

Лични данни

Лични данни се снемат, само ако Вие ни ги предоставите, например чрез нашия формуляр за контакти. Тези лични данни ще се използват от нас за отговор на Вашите въпроси или коментари

Въведените лични данни се разглеждат поверително и не се препращат на неупълномощени трети лица. Обработката на данни се извършва от нас при стриктно спазване на законовите изисквания.

В качеството си на потребител на този сайт с използването му Вие давате доброволно изричното си съгласие, Касил ООД в качеството на администратор на лични данни да събира, съхранява, обработва, проверява, използва и/или предоставя информация за всички предоставени от Вас лични данни и/или други данни съобразно целите, за които са предоставени и разпоредбите на ЗЗЛД.

По всяко време можете да получите сведение относно запаметените от нас Ваши данни. При поискване бихме могли да ги поправим, блокираме или изтрием. За въпроси може да свържете с нас, като натиснете тук.

Упътване за пренасянето на данни в интернет

Касил ООД изрично подчертава, че пренасянето на данни в интернет пространството /например при комуникация по и-мейла/ не би могло и в най-добрия случай да бъде защитено непрекъснато от интервенцията на трети лица.

Упътване за ползването на данни за контакт на тази уеб – страница с цел бизнес.

Използването на данните за контакт за бизнес – реклама е забранено, освен ако Касил ООД не е дала предварително писменото си съгласие или ако вече съществуват бизнес – отношения. Касил ООД и всички упоменати на този сайт лица забраняват каквото и да било комерсиално използване и препращане на техните данни.

Тази уеб-страница използва Google Analytics, служба за уеб – анализ на Google Inc.

Google Analyties използват така наречените Cookies, текстови бази с данни, които се запаметяват на Вашия компютър и които правят възможен анализа на ползването на уеб-страница от Вас. Генерираната чрез Cookie информация относно Вашето ползване на тази уеб–страница /включително и Вашия IP – адрес/ се пренасят на сървър на Гугъл в САЩ и се запаметяват там.

Гугъл ще използва тази информация, за да оцени Вашия интерес към уеб–страницата, да състави доклади относно активността на уеб-страницата и да предложи и други услуги, свързани с ползването на съответната уеб–страница и интернет пространството. Също така Гугъл ще препрати в даден случай тази информация на трети лица, ако законът изисква това или ако трети лица преработват тези данни по поръчка на Гугъл. Гугъл няма да свърже в никакъв случай Вашия IP – адрес с други данни на Google Inc.